Yazı Gönder

Yazılar, bilgisayar ortamında ve dizgi programlarında kullanılabilecek şekilde Word formatında olmalıdır.

Editörler tarafından incelenen ve değerlendirilmesi uygun bulunan çalışmalar için düzeltme istenmesine ya da yazının reddedilmesine karar verilmekte ve karar yazara iletilmektedir. Basımı uygun bulunan yazıların, yayımlanıp yayımlanmayacağına ya da derginin hangi sayısında yayımlanacağına editörler karar verir. Yazar, süreç konusunda e-posta yoluyla bilgilendirilmektedir.

EĞİTİME BAKIŞ DERGİSİ’ne ulaşan yazılar için yanıt verme süresi otuz gündür. Bu süre içinde yanıtlanmayan yazılar ulaşmamış demektir. Yazılarla ilgili olumlu ya da olumsuz görüş yazara mutlaka bildirilir.

Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirmeye alınması için ön değerlendirme aşamasında mutlaka aranan şekilsel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Makale yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır (Kelime aralıklarından atıf ve kaynakça yazımına kadar bütün detaylar yazım kurallarına uygun olmalıdır).
  • Dergiye gönderilen çalışma Makale Şablonuna yüklenerek gönderilmelidir.
  • Makale Etik ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi mutlaka doldurulmalıdır.