Tags : sk51

Okumak, Kelimeleri Ruha Dokumaktır

Okumak, insanın kendisini, hayatı ve varlığı anlama çabasının en asil uğraşlarından biridir. Matbaanın icadıyla yazılı kültürün kitlesel ve bireysel şekilde hızla yaygınlaşması, okumayı örgün ve yaygın eğitimin zorunlu aracına dönüştürmüştür. Eğitim sistemlerinin ilk aşamadaki en öncelikli hedefleri okuryazarlık becerisi kazandırmaktır. İnsanı kendi çağının gerekliliklerine ve gerçeklerine göre hayata hazırlayan ana unsur eğitim-öğretim ve bunun yanında […]Devamını Oku