Tags : sk49

Geçmişi Kritik Ederek Gelecek Perspektifini Yakalamalıyız

Şükrü KolukısaGenel Başkan Yardımcısı Ölçme ve değerlendirme, eğitim faaliyetlerinin planlanmasına, programların hazırlanmasına, eğitim çıktılarının  değerlendirilmesine imkân tanıyan, ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını sağlayan çok adımlı sistematik  bir süreç; eğitim sistemlerine istikrar kazandıran, politikalar için yeni ufuklar açan önemli bir unsurdur.   Hızla küreselleşen, mesafeleri izafileştiren ve dijitalleşen dünyada fertlerin sahip olması gereken beceriler  sürekli değişmekte eğitim […]Devamını Oku