‘Hayat Boyu Öğrenme’

 ‘Hayat Boyu Öğrenme’

Hayatın varlığını idamesi, varlığın da hayatını ikame ettirmesi öğrenmeye ve bilginin kullanımına bağlıdır. Âlemin özü ilimdir. Âlem bir bütünlük içinde kendi bilgisiyle var olur, gelişimiyle yeni imkânlar bulur.

İnsanlık için bilgi şaşmaz bir ihtiyaç, değişim kaçınılmaz bir süreç, tecrübe de bunlara yön veren en önemli rehberdir. Her değişim, gelişim değildir fakat her gelişim belli bir oranda değişimdir. Değişimin gelişime tekabül edebilmesi, doğru yönde hareket edilmesiyle mümkündür. ‘Hayat boyu’ öğrenmek zorunda olan insanın öğrenmenin semeresini görebilmesi için dünün tecrübesi üzerine bugünün ihtiyacını karşılayacak şekilde hareket etmesi kaçınılmazdır.

Günümüzün en temel gerçeklerinden biri, dünün bilgisiyle bugünün verimli bir şekilde yönetilemeyeceğidir. Dünün bilgisini yeniden yorumlayarak, güncelleyerek hareket etmek, bugünün hayatına yetişmek için neredeyse zorunluluktur. Bilginin hızlı geliştiği ve çeşitlendiği, teknolojinin hayatın her alanına girdiği, yazılımı olmayan bir şeyin sistem olarak görülmediği artık bir realitedir. Hızla koşan bir dünyaya oturanların hâkim olması, yürüyenlerin de yetişmesi mümkün değildir.

‘Hayat Boyu Öğrenme’ günümüz dünyasında felsefesi ve programıyla her geçen gün önem kazanmış, herkese dokunan yanıyla büyük bir ihtiyaca dönüşmüştür.

Günümüzde meslekler, disiplinler veya herhangi bir bilgi alanı varlığını ve etkinliğini sürdürmek için sürekli kendini geliştirmek ve yeni gelişmelere uyum sağlamak zorundadır. Çünkü kendini yenileyerek geliştirenler ayakta kalmakta, geliştirmeyenler yerinde saymaktadır. Endüstrinin büyüdüğü, teknolojinin sanayiyi tamamen kontrol altına aldığı bir düzende elemanın kalifiye olması, niteliğini sürekli artırmaktan geçer.

İstihdamın mümkün olması, istenilen niteliklere sahip olmaya, yeni gelişmeler karşısında hazır bulunmaya bağlıdır. Tam da bu noktada, hayat boyu öğrenme sürekli eğitim ve sürekli gelişim ihtiyacının karşılanacağı en zengin alandır. Hayat boyu öğrenmesi gereken insana hayat boyu öğreneceği şeyleri programlayan ve sunan sistem toplumun her katmanına hitap etmektedir. Bu sebeple, devletler, kurumsal, yaygın ve sistematik işleyen ‘hayat boyu öğrenme’ programlarıyla vatandaşlarına hayatın her kademesinde enformasyon sağlayarak destek olmaktadır. Bu nedenledir ki hayat boyu öğrenmeyi başarmak, hayat boyu öğrenmek isteyen vatandaşlara yardımcı olmak, örgün eğitim kadar önemlidir.

İhtiyaç duyulan her alanda insan kaynağını yetiştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan hayat boyu öğrenme, her mekâna girerek, her alana yönelik bir çözüm üreterek etkinliğini daha da artırmalıdır. Bu yaklaşımla hayat boyu öğrenme, örgün eğitimin boş bıraktığı alanları dolduran değil, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak, hayatın her aşamasına hitap edecek şekilde tasavvur edilmelidir.

Eğitimin her meselesini ele almaya özen gösteren dergimizin bu sayısında; akademisyenlerimizin ufuk açan nitelikli bakışı, ömrünü hayat boyu öğrenme süreçlerinde geçirmiş, alanında tecrübeli uzman ve yöneticilerimizin değerli katkılarıyla ‘Hayat Boyu Öğrenme’yi odağımıza aldık. Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.

Editör

Editör

İlginizi Çekebilir

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir