Editör

Editör

Bir Ayrımcılık Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçiliği ve Eğitim

Ejder OKUMUŞ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Dini İlimler Fak. Öğretim Üyesi Giriş Bu makale, toplumsal cinsiyet eşitlikçiliğinin nasıl bir ayrımcılık demek olduğunu eğitimle ilişkili olarak tartışmaya açmaktadır. Çalışmada, toplumsal cinsiyet eşitliğini bir ideoloji ve politika olarak savunmanın, son tahlilde bu savunuyu ortaya koyanların karşı çıkarak kendilerini temellendirdikleri cinsiyet ayrımcılığı anlamına gelen boyutları olduğu ileri sürülmektedir. […]Devamını Oku

Eğitim-Öğretimde Cinsiyet Ayrımcılığı (Cinsiyet mi? İnsaniyet mi?)

Prof. Dr. Ertuğrul Yaman Akademisyen / Yazar Bakış Açısı                  Eğitim gibi çok boyutlu ve bir o kadar da hassas bir konuda hüküm vermek, bir hayli zordur. Bu denli incelikli konuya cinsiyet gibi daha da özen gerektiren bir kavramı eklemlemek için olağanüstü bir duyarlık göstermek gerekiyor. Eğitim ve cinsiyet kavramları, çok özenle ele alınmazsa, yanlış […]Devamını Oku

Boşanmalara Karşı Değerler Temelli “Aile Eğitimi”

Prof. Dr. Zakir AVŞAR Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Türkiye genç ve dinamik sayılacak bir demografik yapıya sahip. Bu yönü ile dünyanın geleceğinde var olacak ülkelerden birisi. Nüfus çalışmaları toplumların geleceğine yönelik projeksiyonlar bakımından büyük önem taşır. O nedenle de başta toplumu yönetenler, aile ve eğitim kurumları, ilgili bilim insanları pek çok […]Devamını Oku

Yükseköğretim Perspektifinden Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Sorunu

Prof. Dr. Burhan AKPUNAR Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Şanlıurfa Giriş Birçok düşünür ve filozofa göre, insan, ancak ve sadece eğitimle (terbiye), insan olabilir. Zira insani tüm vasıflar, formal ve informal eğitimle kazanılmakta veya geliştirilmektedir. Burada kastedilen, fizyolojik ve biyolojik organizma olarak insandan ziyade, akıl, zihin, dil, duygu ve kalbi melekeler ile yeterlilikler anlamındadır. Eğer İnsan […]Devamını Oku

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Üzerine Yapılmış Çalışmalara Toplu Bir Bakış

Arş. Gör. Mine Koyuncu Şahin                    Doç. Dr. Aysel Esen ÇOBAN Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi ABD Giriş Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklı olarak, toplum tarafından algılanan kadınlık ve erkeklik kavramlarına yönelik bir tanımlamadır. Kadınlara ve erkeklere yüklenen roller toplumdan topluma veya kültürden kültüre değişim gösterebilmektedir. Bu değişimin sonucu olarak toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı doğmuştur. Toplumsal […]Devamını Oku

Karma Eğitimin Tarihî ve Sosyal Gelişimine Kısa Bir Bakış

Eğitmek, eğitilmek, bilgi edinmek, varlık dünyasına ait bilgiyle irtibat kurmak insan olmanın temel niteliklerinden biridir. Eğitim insanoğlunun kadîm olgularından biri olmasına karşın tarz ve yaygınlığı zaman içinde değişmiştir. İnsanlık tarihi XVIII. yüzyıldan sonra hemen her bakımdan yeni bir evreye girdi ve kadim bütün haller değişime uğradı. Modernite öncesi eğitimin mahiyeti, işlevi, yapısı ve felsefesi çoğu […]Devamını Oku

Bir Toplum Mühendisliği Projesi Olarak Toplumsal Cinsiyet

Doç. Dr. Engin Aslanargun Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi Toplumsal cinsiyet, eğitimde cinsiyet eşitliği, kadın erkek eşitliği gibi çeşitli ifadelerle gündeme gelen konu ülkemizde uzun süredir tartışılmaktadır. Bu konuda iller düzeyinde istatistiki çalışmalar yapılmış (Demirdirek ve Şener, 2014) ve genel müdürlük düzeyinde tezler ve raporlar hazırlanmıştır (Sayer, 2011). 2014 […]Devamını Oku

Kadınlık Halleri

Ekran, başka hayatları bir turist bakışıyla incelememize yarayan bir yüzey. Değer yargılarımızı, kültürel kodlarımızı, diğer zamanlara ve coğrafyalara transfer ederek, onlarla ölçüp biçiyoruz hayatlarını insanların. Bugünkü kentli, modern yaşam tarzımızdan bakıldığında anakronik ve adalete mugayir gördüğümüz böyle bir kabul, insanlığın binlerce yılını gölgesinde barındırmış. “Ahlak”ın ve “ihtiyaç”ın tanımları ile “insan”ın tanımı kavram düDevamını Oku