Editör

Editör

Erken Çocukluk Döneminde Dini Gelişim ve Din Eğitimi

Sümeyra Uzun Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmeni Erken çocukluk döneminde din eğitimi konusu dünya genelinde uzmanların meseleyi farklı boyutlarıyla ele alarak tartıştığı bir konudur. Konu hakkında birbirinden çok farklı kuramlar, yaklaşımlar ve uygulamalar mevcuttur. Bu yazı, erken çocukluk döneminde din eğitimi hakkında var olan kuramlar, yaklaşımlar ve uygulamalar […]Devamını Oku

Erken Çocukluk Döneminde Din Eğitiminin Önemi

Ejder OKUMUŞ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Dini İlimler Fak. Öğretim Üyesi Giriş             Bu makalede yazar, insan hayatında ve dolayısıyla toplumsal hayatta çok önemli, hatta çok hayati denilebilecek bir zaman dilimini içine alan erken çocukluk döneminde, yine insan ve toplum hayatı için son derece önemli olan din eğitiminin ehemmiyetini ele almaktadır. İnsan hayatında çok kritik […]Devamını Oku

Erken Çocukluk Dönemi Eğitiminde Ailenin Yeri ve Önemi

Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN Eğitim süreçlerinde çocuk eğitimine ilişkin birçok öngörü, kazanım ve hedef yer alır. Eğitimden beklenen nihaî hedef; üstün nitelikli ve değerli insanlar yetiştirmektir. Bu cümledeki “nitelikli ve değerli” kavramları alabildiğine geniş olup içerisinde birçok duygu, düşünce, beceri, değer, erdem ve davranışı barındırmaktadır. Bu noktada aşağıdaki iki soruya gerçekçi yanıtlar vermek gerekiyor: Birincisi; […]Devamını Oku

Ekip Ruhunun Dışa Yansıması

Bir karınca, sırtına vurduğu ağır mı ağır bir yükü omuzlamış götürüyor. Yokuşlar onun için sarp, yük ağır, hedef uzak… Ama hiçbir karınca bırakmıyor yükünü… Onu sırtlıyor, omuzluyor, canını dişine takıyor, çıkıyor yokuşları. Belki nice karanlık gecelerden sonra aydınlık bir sabaha çıkacağının inancıyla bütün engellere inat ve azimle geçiyor. İnanılması güç bir işi cüssesinden beklenmeyecek bir […]Devamını Oku

Mehmet Akif İnan’ın Gençlik Tasavvuru ve Gençliğe Hitabeleri

Hıdır YILDIRIM “Gel yürü ey çocuk güvene, aşka Bulutlar donansın sözleşmemizden” Mehmet Akif İNAN Giriş Gençlik ve gelecek. Birbirini tamamlayan, birbirinin mütemmim cüzü gibi birbirinden ayrılmayan iki kelime. Hemen her çağda, içinde bulunulan zamanın insan kalitesinden kaynaklanan başat problemlerinin izalesi için geleceğin rafine edilerek garanti altına alınması düşüncesi en önemli tartışma konularından birisi olmuştur. Zamandan […]Devamını Oku

Bireylik Hevesi ve Çağdaş Kadının Annelikle İmtihanı

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Dinî İlimler Fakültesi Bugünlerde çağdaşlaşan kadının bireylik arayışı, geleneksel bütün bağlardan kurtulma çabasına dönüşmüş durumda. Kurtulduğunda düşeceği yer konusunda ne bir fikri ne de bir tahmini var. Görünürde var olan: Kurtulayım da ne olursa olsun hevesi… Cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırma adına çağdaş dünya, bunu körüklüyor. Bugünlerde yeni […]Devamını Oku

Eğitim Politikalarının Cinsiyet Ayırımı Üzerindeki Etkisi

Faruk Yıldız Elazığ, Dumlupınar İlkokulu Müdürü Giriş Dünyada genel bir sorun olan cinsiyet ayırımı, temelde geçmişten günümüze kadar uzanan bir sorun olmakla birlikte, bu sorunun yaşanmasında gelenek, görenek ve inançların baskın bir yanı olduğunu da bilmek gerekir. Modernleşmenin, sosyal, kültürel ve bilimsel manada toplumsal olarak ilerlemenin cinsiyet ayrımına bakışı temel anlamda değiştirmediği, yasal bir düzenlemeye […]Devamını Oku

Türkiye’de Kadının Mesleki Eğitimdeki Yeri ve Önemi

Doç. Dr. İbrahim Yaşar KAZU Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Giriş             Kadınlar insanlık tarihi boyunca farklı ekonomik faaliyetlerde bulunmuşlardır. Öncelikle cinsiyet ve kadının toplumdaki yeri ve rolü hakkında bilgi verilmesi gerekir. Cinsiyet, bireyin kadın ya da erkek olarak gösterdiği, genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerdir. Daha sonra ise toplumsal cinsiyetten bahsetmek gerekir. Toplumsal […]Devamını Oku

Eğitimde Cinsiyet Adaleti

Yakup YILDIZ Eğitimci-Yazar Tunceli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Eğitim ve İnsan Eğitim, insanı bedensel, akli, ruhi ve entelektüel yönden geliştirme; bir ilişkiler ağı ortamında sosyalleştirme; millî kültür, evrensel değerler ve ahlaki erdemlerle donatma ve etkin bir hayat sürmesini sağlayacak bilgi ve beceriler kazandırma; hakikat arayışını teşvik etme çabalarının toplamıdır. Eğitimin en genel amacı, insanların […]Devamını Oku

Eğitim Felsefesi, Politikası ve Uygulamaları Bağlamında Cinsiyet Eşitliği

Prof. Dr. Zülfü Demirtaş Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İnsan varlığı, kadın ve erkek cinsiyetinden müteşekkil bir topluluk/toplum oluşturur. Toplumu oluşturan kadın ve erkek birbirinden farklı mizaç ve tabiatta yaratılmıştır. Fıtrî olarak doğuştan sahip olunan bu özellikler cinsiyet kavramı ile ifade edilir. Bu bağlamda cinsiyet kavramı; bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi […]Devamını Oku