Editör

Editör

Uluslararası Ölçme, Değerlendirme Uygulamaları ve Eğitim Sistemimiz

Ali YALÇINGenel Başkan Ferdin, toplumun ve tüm insanlığın gelişimini, mutluluğunu ve refahını artırmak gibi mühim işlevleri  olan eğitim, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin önemli göstergelerindendir. Eğitim, doğrudan ya da dolaylı  etkileriyle ulusal gelirin artmasının, toplumların insani gelişmişlik endeksinde üst sıralara çıkmasının  pasaportu niteliğindedir. Bu çerçevede eğitim, eksikliği durumunda geri kalmışlığın nedenlerinden  biri, yaygınlaştığı, güçlendiği oranda da az […]Devamını Oku

Geçmişi Kritik Ederek Gelecek Perspektifini Yakalamalıyız

Şükrü KolukısaGenel Başkan Yardımcısı Ölçme ve değerlendirme, eğitim faaliyetlerinin planlanmasına, programların hazırlanmasına, eğitim çıktılarının  değerlendirilmesine imkân tanıyan, ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını sağlayan çok adımlı sistematik  bir süreç; eğitim sistemlerine istikrar kazandıran, politikalar için yeni ufuklar açan önemli bir unsurdur.   Hızla küreselleşen, mesafeleri izafileştiren ve dijitalleşen dünyada fertlerin sahip olması gereken beceriler  sürekli değişmekte eğitim […]Devamını Oku