Editör

Editör

Okumak, Kelimeleri Ruha Dokumaktır

Okumak, insanın kendisini, hayatı ve varlığı anlama çabasının en asil uğraşlarından biridir. Matbaanın icadıyla yazılı kültürün kitlesel ve bireysel şekilde hızla yaygınlaşması, okumayı örgün ve yaygın eğitimin zorunlu aracına dönüştürmüştür. Eğitim sistemlerinin ilk aşamadaki en öncelikli hedefleri okuryazarlık becerisi kazandırmaktır. İnsanı kendi çağının gerekliliklerine ve gerçeklerine göre hayata hazırlayan ana unsur eğitim-öğretim ve bunun yanında […]Devamını Oku

Bilge Nesil Nitelikli Neşriyatla Mümkündür

Gençlerin kendi medeniyet dinamikleri ekseninde, kendi gözlükleriyle ve kendi kavramlarıyla dünyayı okuyabilme yeteneği kazanması, yardımseverlik ve vatan sevgisi gibi iyi duygularla beslenmesi önemlidir. Geçmişle bugünün, bugünle yarının bağlarını güçlendiren kitaplarla büyüyen yeni nesil; değerlerini akılla, zekâyla, doğayla, toplumla ve içinde yaşadıkları çağla irtibatlandırıp yeniden yorumlayabilir ve yenilikçi bir ruhla sürekli geliştirebilir. Okuma edimi insanın ufkunu […]Devamını Oku