Editör

Editör

Covid-19 Salgınının Gölgesinde Eğitim

Ali YALÇINGenel Başkan Covid-19 salgını tüm ülkeleri her alanda sarsmış, dünyayı yeni bir düzene geçmeye zorlamıştır, hâlâ da zorlamaktadır. Sağlıktan turizme, ekonomiden kamu güvenliğine, eğitim-öğretim faaliyetlerine kadar pek çok alanı radikal bir biçimde değiştiren bu salgın, fertleri, sektörleri, devletleri topyekûn etkilemiştir. UNESCO verilerine göre 11 Mart 2020 tarihine kadar toplam 45 ülkede okullar kısmen veya […]Devamını Oku

Salgın Kuşatması Altında İnsan Odaklı Eğitim

Şükrü KolukısaGenel Başkan Yardımcısı Covid-19 salgını, bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de hayatın birçok alanını etkisi altına alarak bireysel yaşayışları, kurumsal işleyişleri değişime zorluyor. Eğitim-öğretim faaliyetleri de bu değişimden en fazla etkilenen alanların başında geliyor. Planlanmış bir zaman çerçevesinde ortak mekânlarda icra edilen eğitim faaliyetleri bu süreçte ya akamete uğradı ya da uzaktan eğitim yöntemleriyle […]Devamını Oku

Uluslararası Ölçme, Değerlendirme Uygulamaları ve Eğitim Sistemimiz

Ali YALÇINGenel Başkan Ferdin, toplumun ve tüm insanlığın gelişimini, mutluluğunu ve refahını artırmak gibi mühim işlevleri  olan eğitim, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin önemli göstergelerindendir. Eğitim, doğrudan ya da dolaylı  etkileriyle ulusal gelirin artmasının, toplumların insani gelişmişlik endeksinde üst sıralara çıkmasının  pasaportu niteliğindedir. Bu çerçevede eğitim, eksikliği durumunda geri kalmışlığın nedenlerinden  biri, yaygınlaştığı, güçlendiği oranda da az […]Devamını Oku

Geçmişi Kritik Ederek Gelecek Perspektifini Yakalamalıyız

Şükrü KolukısaGenel Başkan Yardımcısı Ölçme ve değerlendirme, eğitim faaliyetlerinin planlanmasına, programların hazırlanmasına, eğitim çıktılarının  değerlendirilmesine imkân tanıyan, ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını sağlayan çok adımlı sistematik  bir süreç; eğitim sistemlerine istikrar kazandıran, politikalar için yeni ufuklar açan önemli bir unsurdur.   Hızla küreselleşen, mesafeleri izafileştiren ve dijitalleşen dünyada fertlerin sahip olması gereken beceriler  sürekli değişmekte eğitim […]Devamını Oku